Pozvánka

na odborné podujatie

PREZENČNOU FORMOU SA PODUJATIE USKUTOČNÍ IBA V PRÍPADE PRIAZNIVEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE.

Organizačné zabezpečenie

Ing. Etela Magyarová
PROGRESS CA s.r.o.
Krivá 18, 04001, Košice
Tel.: +421 907 906 456
email: etela.magyarova@progress.eu.sk

Podujatie je zaradené do kreditného systému ARS CME.

www.neurosummit.sk
www.progress.eu.sk

Program

PIATOK – 15.10.2021
Blok - Vertigo v klinickej praxi
16.00 - 16.15 Tinnitus dnes
MUDr. Iveta Csekesová
16.15 - 16.30 30 Benígne polohové paroxyzmàlne vertigo v praxi
MUDr. Iveta Csekesová
16.30 - 16.45 Cervikálne vertigo
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
16.45 - 17.00 Perzistentné vertigo – psychogénne a vertebrogénne aspekty
MUDr. Marián Šaling, CSc.
17.00 - 17.15 Diskusia
17.15 - 17.30 Prestávka
Blok - Diabetická polyneuropatia a neuropatická bolesť
17.30 - 17.45 Farmaká a nutraceutiká v liečbe diabetickej neuropatie
MUDr. Milan Grofik, PhD.
17.45 - 18.00 Dôležitosť včasnej diagnostiky diabetickej polyneuropatie
MUDr. Vlastimil Serdahely
18.00 - 18.15 Kvantitatívne senzitívne testovanie a jeho využitie v klinickej praxi
MUDr. Kristian Šveda
18.15 - 18.30 Postavenie pregabalinu v liečbe neuropatickej bolesti
MUDr. František Cibulčík, PhD.
18.30 - 18.45 Diskusia
Blok Právo v medicíne
18.45 - 19.00 Čo nás “korona” naučila a čo ešte nevieme?
JUDr. Pavol Cvik
19.00-19.15 Diskusia

SOBOTA – 16.10.2021
Blok - Liečba a prevencia CMP
9.00 - 9.20 Miesto a význam atorvastatínu v sekundárnej prevencii CMP
Doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD. FESO
9.20 - 9.40 Keď na dĺžke liečby skutočne záleží
MUDr. Marek Krivošík
9.40 - 10.00 Ako môže neurológ ovplyvniť manažment pacienta s fibriláciou predsieni a cievnou mozgovou príhodou?
MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.
10.00 - 10.15 Diskusia
10.15 - 10.30 Coffee break
Blok - Diagnózy z našej bežnej praxe
10.30 - 10.50 Tri dekády s triptánmi v liečbe migrény
Doc. MUDr. Gabriela Timárová, PhD.
10.50 - 11.10 Využitie magnéziovej suplementácie v liečbe neurologických ochorení
MUDr. Viera Hančinová
11.10 - 11.30 Antiedémová liečba pri kompartmentových syndrómoch
MUDr. Jana Martinková, PhD.
11.30 - 11.45 Diskusia